Politică de Confidențialitare

Având în vedere importanța protejării confidențialitații datelor dumneavoastră, putem spune că responsabilitatea pe care o avem este luată 100% în serios de către membrii echipei noastre, ce vor actualiza această politică de confidențialitate periodic, explicând de fiecare dată tipurile de date pe care le colectăm și drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

CARACTER LEGILATIV:

 În conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2018/1735 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018, privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene și liberă circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE), nr.45/2001 și a Deciziei nr.1247/2002/CE. Această politică generală vizează toate site-urile intitutiilor Uniunii Europene. Site-urile care solicită astfel de informații, le prelucrează în deplină conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus.

SCOPUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE:

Politică de confidențialitate are drept scop furnizarea de informații cu privire la colectarea, utilizarea de către terți a datelor cu caracter personal de către Aliorad production SRL

CE REPREZINTĂ DATELE PERSONALE?

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, identitate economică sau socială.

NEOFERIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

În cazul în care decideți să nu ne oferiți datele dumneavoastră, puteți beneficia doar de o parte din serviciile oferite de Operator. De asemenea, anumite informații personale sunt necesare pentru că site-ul nostru să va poată furniza serviciile pe care le solicitați și pentru autentificare, astfel ajutându-ne să fim siguri că sunteți dumneavoastră și nu altcineva.

Va puteți atât gestiona datele comunicate, cât și retrage oricând acordul liber exprimat.

În cazul în care datele nu sunt colectate în baza unui acord, astfel de date vor fi păstrate pe o perioada de timp necesară atingerii scopului colectării datelor preconizate sau a oricărei alte perioade mai lungi impuse de lege. Odată cu finalizarea perioadei de arhivare aplicabile, datele vor fi: transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege), sau vor fi șterse/distruse în siguranță.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ:

Va oferim bucuroși informația conform căreia va puteți exercită următoarele drepturi:

Dreptul de restricționare a prelucrării;

Dreptul de a va opune- dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, că datele să fie prelucrate în scopuri comerciale sau de marketing direct efectuat de către Operator;

Dreptul de accesare;

Dreptul de ștergere- vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri;

Dreptul de rectificare;

Dreptul de intervenție asupra datelor- constând în posibilitatea de a obține la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restricționarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci când va retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;

Dreptul de informare și de acces;

Dreptul la portabilitatea datelor- ceea ce înseamnă că atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, vom putea – la cererea dumneavoastră.- să va furnizăm datele personale sau să le transmitem direct unui alt operator. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o dată la care informațiile vor fi transmise;

 PRELUCRAREA DATELOR MINORILOR:

Aliorad Production SRL acordă o importantă deosebită protecției datelor cu caracter personal aparțînând minorilor. Datele minorilor care au mai puţîn de 16 ani, nu vor fi prelucrate în lipsa acordului obținut în prealabil de la părinţi sau reprezentantul legal. În acest sens, Aliorad Production SRL își rezervă dreptul de a întreprinde măsuri rezonabile pentru a verifică dacă persoană a împlinit vârstă minimă necesară pentru a își exprimă propriul consimțământ sau pentru verificarea faptului că persoană care exprimă consimțământul în numele minorului este titularul răspunderii părintești.

VIZITATOR AL SITE-ULUI:

În cazul în care sunteți vizitator al site-ului, folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră când vizitați site-ul, pentru a procesa și a răspunde întrebărilor dumneavoastră transmise prin intermediul site-ului nostru, precum și pentru a trimite newsletter-urile la care v-ați abonat în timp ce vizitați site-ul nostru. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea și produsele noastre, în special materiale jurnalistice. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs. și adresa de e-mail. De asemenea, folosim datele dumneavoastră personale pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE:

Ne rezervăm dreptul de a modifică în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină, astfel încât să fiți conștienți de politicile noastre, deoarece legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc din când în când.

 ÎN CAZUL ÎN CARE VEȚI AVEA ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, SAU RECLAMAȚII:

Persoană responsabilă de protecția datelor cu caracter personal va stă la dispoziția dumneavoastră ori de câte ori veți avea întrebări sau nelămuriri referitoare la modul în care va sunt prelucrate datele cu caracter personal. Adresa de e-mail pe care o puteți utiliza pentru a contacta responsabilul desemnat cu protecția datelor este următoarea: contact@punctdereper.eu

Va rugăm și totodată încurajăm să ne contactați imediat dacă considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost furnizate fără a va acordă consimțământul. De asemenea, aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal. Va asigurăm că vom trata întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare seriozitate și atenție, dând dovadă de implicare maximă în ceea ce privește siguranță datelor dumneavoastră și ne vom strădui totodată să va răspundem în timp util, fără întârzieri nejustificate.

DATELE DE CONTACT NECESARE RECLAMAȚIILOR:

Adresa: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336

Pagină de internet: http://www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602